Váš partner v testování tlumičů a brzd

Vyhodnocení Měrného útlumu je alternativou k metodě EUSAMA, při které je přímo vyhodnocována ‚účinnost‘ tlumiče. Měrný útlum je fyzikální veličina užívaná v technice i v konstrukci automobilů. U kmitajících systémů (např. kolo auta na vozovce) charakterizuje tato veličina rychlost zániku kmitání.

Vyhodnocení Minimálního fázového posunu je rozšíření / alternativa k testovací metodě EUSAMA. Tato testovací metoda je vhodná také pro testování velmi lehkých vozidel. V technice, podobně jako Měrný útlum, charakterizuje Fázový posun rychlost zániku kmitání.

EUSAMA vyhodnocuje hodnotu minimální adhezi mezi kolem a vozovkou.

Vyhodnocení výsledků testu tlumičů podle jedné ze tří implementovaných testovacích metod (EUSAMA, Minimální fázový posun a Měrný útlum). Žádná ze tří implementovaných metod nevyžaduje porovnání výsledků s referenčními hodnotami (databází) výrobců vozidel/tlumičů.

Na základě zkušeností z belgických stanic periodické technické kontroly jsou verze testerů tlumičů pro těžký provoz schopny provádět 100-300 testů aut/den po dobu 10-20 let.