Novinky

Kombo zkušebna MCP400 na Autotechnice v Bruselu

30. 03. 2014

Náš combo tester MCP400 byl na výstavě Autotechnika 2014 v Bruselu vystaven na stánku našeho belgického distributora, firmy TAE.

Nový produkt – kombinovaná zkušebna MCP400

25. 11. 2013

S potěšením oznamujeme vytvoření nového produktu. MCP400 je spojením EUSAMA zkušebny tlumičů a válcové zkušebny brzd do jednoho kompaktního a cenově velmi výhodného rámu. Tato kombinovaná zkušebna je naší odpovědí na požadavek trhu na dostupnou testovací linku pro každý servis.
Subsystém testování tlumičů MCP400 sdílí s ST200 technologii pohonu i měření a je ve skutečnosti třetím členem naší nové řady standardních EUSAMA zkušeben tlumičů. I tato zkušebna tlumičů, podobně jako naše ostatní zkušebny, podporuje více metod vyhodnocení výsledků – EUSAMA, Minimální fázový posun a Měrný útlum.
Subsystém testování brzd MCP400 je identický se zkušebnou brzd RP600, rozměr válců – průměr 205 mm a délka 700 mm, maximální brzdná síla do 6 kN a rychlost válců 5.5 km/h.
Ve srovnání se standardními testovacími linkami přináší kombinovaná zkušebna MCP400 vysokou úsporu cenovou, prostorovou (jeden velmi kompaktní rám) i úsporu v přípravných pracích (zabetonovaní jednoduchého volitelného rámu pro MCP400).

Software s vyhodnocením Měrného útlumu náprav

22. 07. 2013

Zkušebny tlumičů principu EUSAMA patří do skupiny adhezních rezonančních zkušeben a měří na základě své specifikace většinou pouze hodnotu Eusama, která vyjadřuje nejmenší přilnavost kola k vozovce. Eusama je však, zejména u zadních náprav malých vozů, silně ovlivňována nesprávným huštěním pneumatik nebo nestandardním zatížením náprav.
Proto jsme v letech 2009/2010 ve spolupráci s GOCA u EUSAMA zkušeben tlumičů implementovali další metodu vyhodnocení tlumení kol – vyhodnocení Minimálního fázového posunu.
Na základě víceletého výzkumu jsme ve verzi software 2.30 jako jedna z prvních evropských firem implementovali další rozšiřující metodu vyhodnocení tlumení kol – výpočet Měrného útlumu kol.
Měrný útlum je fyzikální veličina užívaná v technice i v konstrukci automobilů. U kmitajících systémů, jako například kolo auta na vozovce, charakterizuje tato veličina rychlost zániku kmitání.
Tato nová metoda vyhodnocení je k dispozici pro všechny naše zkušebny tlumičů.
Poznámka:
Je třeba zdůraznit, že na vozidle existují dva různé měrné útlumy. Jeden je vztažen ke karoserii vozidla (měrný útlum odpružené hmoty ξs = BOGE test) a vyjadřuje jízdní komfort a druhý je vztažen ke kolu (měrný útlum neodpružené hmoty ξu = EUSAMA test) a vyjadřuje jízdní bezpečnost.

Nový produkt – zkušebna tlumičů ST200

04. 03. 2013

Uvádíme na trh nový produkt – standardní kompaktní EUSAMA zkušebnu tlumičů pro ST200. Tato zkušebna je druhým a nejnižším členem naší nové řady standardních EUSAMA testerů tlumičů, doporučených pro použití v servisech. I tato zkušebna tlumičů, podobně jako vyšší modely, podporuje více metod vyhodnocení výsledků – EUSAMA nebo Minimální fázový posun.
Tato levnější a prostorově optimalizovaná zkušebna sdílí s ST400 nově vyvinutou levnější technologii pohonu, vhodnou pro běžné použití v servisech (až 25 testovaných aut za den) a sdílí měřící prvky s vyššími řadami zkušeben tlumičů. Zkušebny tlumičů ST200, ST400 i ST500 jsou rozměrově kompatibilní s řadou válcových zkušeben brzd RP600.
Ve srovnání se všemi vyššími modely přináší zkyšebna tlumičů ST200 velkou úsporu cenovou, prostorovou (kompaktní instalace v jedné jámě s volitelnou válcovou zkušebnou brzd RP600) i úsporu v přípravných pracích (zabetonovaní jednoduchého volitelného rámu pro samostatnou zkušebnu tlumičů ST400 nebo celou testovací linku MTL400).

Nový produkt – zkušebna tlumičů ST400

15. 10. 2012

Uvádíme na trh nový produkt – standardní kompaktní EUSAMA zkušebnu tlumičů pro ST400. Tato zkušebna je prvním členem naší nové řady standardních EUSAMA zkušeben tlumičů, doporučených pro použití v servisech. I tato zkušebna tlumičů, podobně jako ST500 a ST600, podporuje více metod vyhodnocení výsledků – EUSAMA nebo Minimální fázový posun.
Tato levnější a prostorově optimalizovaná zkušebna používá nově vyvinutou levnější technologii pohonu, vhodnou pro běžné použití v servisech (až 25 testovaných aut za den) a sdílí měřící prvky s vyššími řadami zkušeben tlumičů. ST400 i ST500 jsou rozměrově kompatibilní s řadou válcových zkušeben brzd RP600.
Ve srovnání s vyššími modely přináší zkušebna tlumičů ST400 další úsporu cenovou, prostorovou (kompaktní instalace v jedné jámě s volitelnou válcovou zkušebnou brzd RP600) i úsporu v přípravných pracích (zabetonovaní jednoduchého volitelného rámu pro samostatnou zkušebnu tlumičů ST400 nebo celou testovací linku MTL400).

Testovací linka MTL600 na Autotechnice v Bruselu

02. 04. 2012

Naše testovací linka MTL600 byla na výstavě Autotechnika 2012 v Bruselu vystavena na stánku našeho belgického distributora, firmy TAE.

Nový produkt – zkušebna tlumičů ST500

06. 02. 2012

Uvádíme na trh nový produkt – kompaktní EUSAMA zkušebnu tlumičů pro náročné použití ST500, vhodnou pro použití i v servisech. I tato zkušebna tlumičů, podobně jako skupina zkušeben ST600, podporuje více metod vyhodnocení výsledků – EUSAMA nebo Minimální fázový posun.
Tento prostorově a cenově optimalizovaný tester vychází z osvědčených měřicích a pohonných prvku vyšší řady zkušeben tlumičů ST600 a je rozměrově kompatibilní s řadou válcových zkušeben brzd RP600.
Ve srovnání s vyšším modelem přináší zkušebna tlumičů ST500 úsporu cenovou, prostorovou (kompaktní instalace v jedné jámě s volitelným válcovou zkušebnou brzd RP600) i úsporu v přípravných pracích (zabetonovaní jednoduchého volitelného rámu pro samostatnou zkušebnu tlumičů ST500 nebo celou testovací linku MTL500).

Nový produkt – válcová zkušebna brzd RP600

19. 12. 2011

Naše společnost vytvořila nový produkt – řadu válcových zkušeben brzd RP600. Společnou vlastností této řady je rozměr válců, průměr 205 mm a délka 700 mm a maximální povolená hmotnost nápravy.
Tato řada má pět členů – od základní a nejlevnější zkušebny RP620 (max. brzdná síla 4 kN, rychlost válců 2.7 km/h) až po nejvyšší model RP655 (max. brzdná síla 8 kN, rychlost válců 5.5 km/h).
Společně se zkušebnou tlumičů ST600A mohou zařízení vytvořit testovací linku MTL600 pro testování vybraných podvozkových skupin vozidel.

Nové produkty – zkušebny tlumičů ST600A and ST600B

17. 10. 2011

S potěšením oznamujeme, že naše první výrobky nejvyšší třídy – ST600A a ST600B , zkušebny tlumičů pro velmi náročné použití (až 250 testovaných aut za den), pracující na principu EUSAMA a které dále vyhodnocují také Minimální fázový posun, byly schváleny pro použití v belgických PTI (Periodická Technická Inspekce) stanicích.
V Belgii provozuje tyto stanice sdružení GOCA.
Belgie je navíc jedinou evropskou zemi, kde je již od roku 1991 v PTI stanicích povinná zkouška tlumičů.
Naše společnost se tak stala vedle holandského výrobce VLT a belgického výrobce Datron třetím dodavatelem nejvyspělejších zkušeben tlumičů do belgických PTI stanic.